joomla templates

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Số người tham gia bình chọn:
332
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 05 Tháng 9 2012 13:10
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 21:29

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Hits Percent Graph
Bánh Kinh Đô
135 40.7%
Bánh Như Lan
57 17.2%
Bánh Đồng Khánh
35 10.5%
Bánh Givral
26 7.8%
Bánh Hỷ Lâm Môn
24 7.2%
Bánh Brodard
19 5.7%
Bánh Vinabico
13 3.9%
Bánh hiệu khác
13 3.9%
Bánh Bibica
10 3%