joomla templates

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Số người tham gia bình chọn:
281
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 05 Tháng 9 2012 13:10
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 19:10

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Hits Percent Graph
Bánh Kinh Đô
114 40.6%
Bánh Như Lan
51 18.1%
Bánh Đồng Khánh
27 9.6%
Bánh Givral
21 7.5%
Bánh Hỷ Lâm Môn
20 7.1%
Bánh Brodard
18 6.4%
Bánh hiệu khác
12 4.3%
Bánh Vinabico
10 3.6%
Bánh Bibica
8 2.8%

Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Đăng nhập