joomla templates

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Số người tham gia bình chọn:
298
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 05 Tháng 9 2012 13:10
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 07 Tháng 10 2017 05:36

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Hits Percent Graph
Bánh Kinh Đô
121 40.6%
Bánh Như Lan
53 17.8%
Bánh Đồng Khánh
30 10.1%
Bánh Hỷ Lâm Môn
22 7.4%
Bánh Givral
22 7.4%
Bánh Brodard
18 6%
Bánh hiệu khác
12 4%
Bánh Vinabico
11 3.7%
Bánh Bibica
9 3%

Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Đăng nhập