joomla templates

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Số người tham gia bình chọn:
303
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 05 Tháng 9 2012 13:10
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 15 Tháng 8 2018 15:07

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Hits Percent Graph
Bánh Kinh Đô
123 40.6%
Bánh Như Lan
53 17.5%
Bánh Đồng Khánh
30 9.9%
Bánh Hỷ Lâm Môn
22 7.3%
Bánh Givral
22 7.3%
Bánh Brodard
18 5.9%
Bánh hiệu khác
13 4.3%
Bánh Vinabico
12 4%
Bánh Bibica
10 3.3%

Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Đăng nhập