joomla templates

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Kinh Đô

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh
  • 2 Trứng, 250g. Giá 97.000đ (MS: T) - ĐẶC BIỆT
  • 2 Trứng, 210g. Giá 88.000đ (Mã số: T2)
  • 1 Trứng, 150g. Giá 56.000đ (Mã số: T1)