joomla templates

Bánh trung thu Lạp Xưởng Ngũ Hạt Kinh Đô

Bánh trung thu Lạp Xưởng Ngũ Hạt Bánh trung thu Lạp Xưởng Ngũ Hạt
  • 4 Trứng, 800g. Giá 330.000đ (Mã số: 44)
  • 2 Trứng, 250g. Giá 115.000đ (MS: 4) - ĐẶC BIỆT
  • 2 Trứng, 210g. Giá 105.000đ (Mã số: 42)

Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Đăng nhập