joomla templates

BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

Hộp sơn mài

Mã hộp: KC - Giá: 3.000.000 đ

6 bánh x 180g + hộp trà Oolong 50g

Mã hộp: BK - Giá: 2.000.000 đ

6 bánh x 200g + hộp trà Oolong 100g

Mã hộp: HKD - Giá: 1.200.000 đ

4 bánh x 200g + hộp trà Oolong 100g

Mã hộp: HKV - Giá: 1.200.000 đ

4 bánh x 200g + hộp trà Oolong 100g

Mã hộp: PLX8 - Giá: 1.000.000 đ

8 bánh x 120g

Mã hộp: PLX6 - Giá: 800.000 đ

6 bánh x 120g

Mã hộp: PLH6 - Giá: 800.000 đ

6 bánh x 120g

Mã hộp: HND - Giá: 700.000 đ

4 bánh x 200g

Mã hộp: HNV - Giá: 700.000 đ

4 bánh x 200g

Mã hộp: HNC - Giá: 570.000 đ

4 bánh x 160g

Mã hộp: HNT - Giá: 570.000 đ

4 bánh x 160g

 • 4 Trứng, 800g. Giá 460.000đ (Mã số: B4)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 156.000đ (MS: B) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 132.000đ (Mã số: B2)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 88.000đ (MS: L) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 79.000đ (Mã số: L2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 50.000đ (Mã số: L1)
 • 4 Trứng, 800g. Giá 370.000đ (Mã số: 24)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 118.000đ (MS: 2) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 110.000đ (Mã số: 22)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 66.000đ (Mã số: 21)
 • 4 Trứng, 800g. Giá 350.000đ (Mã số: 34)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 114.000đ (MS: 3) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 100.000đ (Mã số: 32)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 64.000đ (Mã số: 31)
 • 4 Trứng, 800g. Giá 310.000đ (Mã số: 44)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 108.000đ (MS: 4) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 96.000đ (Mã số: 42)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 60.000đ (Mã số: 41)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 54.000đ (Mã số: 40)
 • 4 Trứng, 800g. Giá 290.000đ (Mã số: 64)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 90.000đ (MS: 6) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 78.000đ (Mã số: 62)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 51.000đ (Mã số: 61)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 46.000đ (Mã số: 60)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 116.000đ (MS: A) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 108.000đ (Mã số: A2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 64.000đ (Mã số: A1)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 94.000đ (MS: T) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 84.000đ (Mã số: T2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 54.000đ (Mã số: T1)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 92.000đ (MS: 5) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 82.000đ (Mã số: 52)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 52.000đ (Mã số: 51)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 90.000đ (MS: M) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 81.000đ (Mã số: M2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 52.000đ (Mã số: M1)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 90.000đ (MS: 7) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 78.000đ (Mã số: 72)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 51.000đ (Mã số: 71)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 90.000đ (MS: R) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 78.000đ (Mã số: R2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 51.000đ (Mã số: R1)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 51.000đ (Mã số: SR1)
 • 1 Trứng, 250g. Giá 72.000đ (Mã số: 81)
 • 1 Trứng, 180g. Giá 54.000đ (Mã số: 91)
 • 1 Trứng, 250g. Giá 68.000đ (Mã số: 82)
 • 0 Trứng, 250g. Giá 59.000đ (Mã số: 85)
 • 1 Trứng, 180g. Giá 49.000đ (Mã số: 92)
 • 0 Trứng, 180g. Giá 43.000đ (Mã số: 95)
 • 1 Trứng, 250g. Giá 66.000đ (Mã số: 83)
 • 0 Trứng, 250g. Giá 55.000đ (Mã số: 86)
 • 1 Trứng, 180g. Giá 47.000đ (Mã số: 93)
 • 0 Trứng, 180g. Giá 42.000đ (Mã số: 96)
 • 0 Trứng, 250g. Giá 56.000đ (Mã số: 89)
 • 0 Trứng, 180g. Giá 41.000đ (Mã số: 99)
 • 1 Trứng, 250g. Giá 66.000đ (Mã số: 84)

Hộp bánh truyền thống - bánh thường

 • Hộp lớn: 4 bánh tùy chọn
 • Hộp nhỏ: 2 bánh tùy chọn

(Mỗi hộp có 1 dao nhựa)

BÁNH CHAY

Mã số: XTX - Giá: 62.000đ

Trọng lượng: 150g

BÁNH CHAY

Mã số: XHD - Giá: 61.000đ

Trọng lượng: 150g

BÁNH CHAY

Mã số: XDX - Giá: 60.000đ

Trọng lượng: 150g

BÁNH CHAY

Mã số: XMD - Giá: 60.000đ

Trọng lượng: 150g

BÁNH THIẾU NHI

Mã số: HV - Giá: 35.000đ

Trọng lượng: 120g. Nhân phô mai.

BÁNH THIẾU NHI

Mã số: CV - Giá: 35.000đ

Trọng lượng: 120g. Nhân dâu.

Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Đăng nhập