joomla templates

BÁNH TRUNG THU CAO CẤP TRĂNG VÀNG

Hộp sơn mài

Mã hộp: KC - Giá: 3.200.000 đ

6 bánh x 180g + hộp trà Oolong 50g

Mã hộp: BK - Giá: 2.100.000 đ

6 bánh x 200g + hộp trà Oolong 50g

Mã hộp: HKD - Giá: 1.250.000 đ

4 bánh x 200g + hộp trà Oolong 50g

Mã hộp: HKV - Giá: 1.250.000 đ

4 bánh x 200g + hộp trà Oolong 50g

Mã hộp: PLX8 - Giá: 1.050.000 đ

8 bánh x 120g

Mã hộp: PLX6 - Giá: 850.000 đ

6 bánh x 120g

Mã hộp: PLH6 - Giá: 850.000 đ

6 bánh x 120g

Mã hộp: HND - Giá: 750.000 đ

4 bánh x 200g

Mã hộp: HNV - Giá: 750.000 đ

4 bánh x 200g

Mã hộp: HNC - Giá: 600.000 đ

4 bánh x 160g

Mã hộp: HNT - Giá: 600.000 đ

4 bánh x 160g

Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Đăng nhập