joomla templates

BÁNH TRUNG THU NƯỚNG KINH ĐÔ

 • 4 Trứng, 800g. Giá 470.000đ (Mã số: B4)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 160.000đ (MS: B) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 135.000đ (Mã số: B2)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 93.000đ (MS: L) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 85.000đ (Mã số: L2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 53.000đ (Mã số: L1)
 • 4 Trứng, 800g. Giá 380.000đ (Mã số: 24)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 120.000đ (MS: 2) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 115.000đ (Mã số: 22)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 67.000đ (Mã số: 21)
 • 4 Trứng, 800g. Giá 360.000đ (Mã số: 34)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 120.000đ (MS: 3) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 100.000đ (Mã số: 32)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 67.000đ (Mã số: 31)
 • 4 Trứng, 800g. Giá 320.000đ (Mã số: 44)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 110.000đ (MS: 4) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 100.000đ (Mã số: 42)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 62.000đ (Mã số: 41)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 55.000đ (Mã số: 40)
 • 4 Trứng, 800g. Giá 300.000đ (Mã số: 64)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 93.000đ (MS: 6) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 80.000đ (Mã số: 62)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 53.000đ (Mã số: 61)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 48.000đ (Mã số: 60)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 120.000đ (MS: A) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 110.000đ (Mã số: A2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 67.000đ (Mã số: A1)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 100.000đ (MS: T) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 88.000đ (Mã số: T2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 55.000đ (Mã số: T1)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 93.000đ (MS: 5) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 85.000đ (Mã số: 52)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 53.000đ (Mã số: 51)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 93.000đ (MS: M) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 85.000đ (Mã số: M2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 53.000đ (Mã số: M1)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 93.000đ (MS: 7) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 80.000đ (Mã số: 72)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 53.000đ (Mã số: 71)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 93.000đ (MS: R) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 80.000đ (Mã số: R2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 53.000đ (Mã số: R1)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 53.000đ (Mã số: SR1)

Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Đăng nhập