• Chiết khấu tốt nhất - giá cạnh tranh
 • 100% bánh trung thu chính hiệu
 • Giao hàng tận nơi (không ngại xa)
 • Xuất hóa đơn đỏ (VAT) theo yêu cầu

BÁNH NƯỚNG

 • 2 Trứng, 210g. Giá 88.000đ (Mã số: 2V )
 • 1 Trứng, 170g. Giá 63.000đ (Mã số: 21V)

BÁNH NƯỚNG

 • 2 Trứng, 210g. Giá 68.000đ (Mã số: 6V )
 • 1 Trứng, 170g. Giá 46.000đ (Mã số: 61V)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 36.000đ (Mã số: 6MV)
 • 1/2 Trứng, 100g. Giá 28.000đ (Mã số: 60V)

BÁNH NƯỚNG

 • 2 Trứng, 210g. Giá 83.000đ (Mã số: 4V )
 • 1 Trứng, 170g. Giá 61.000đ (Mã số: 41V)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 47.000đ (Mã số: 4MV)

BÁNH NƯỚNG

 • 2 Trứng, 210g. Giá 72.000đ (Mã số: 5V )
 • 1 Trứng, 170g. Giá 51.000đ (Mã số: 51V)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 40.000đ (Mã số: 5MV)

BÁNH NƯỚNG

 • 1 Trứng, 170g. Giá 62.000đ (Mã số: 31V)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 48.000đ (Mã số: 3MV)

BÁNH NƯỚNG

 • 1 Trứng, 170g. Giá 46.000đ (Mã số: 81V)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 36.000đ (Mã số: 8MV)

BÁNH NƯỚNG

 • Heo vàng MM, 150g. Giá 42.000đ (Mã số: HV1 )
 • Cá vàng MM, 150g. Giá 38.000đ (Mã số: CV)

BÁNH DẺO

 • 1 Trứng, 250g. Giá 55.000đ (Mã số: 91V)
 • 0 Trứng, 180g. Giá 44.000đ (Mã số: 9TV)

BÁNH DẺO

 • 1 Trứng, 250g. Giá 53.000đ (Mã số: 95V)
 • 0 Trứng, 180g. Giá 36.000đ (Mã số: 9SV)

BÁNH DẺO

 • 1 Trứng, 250g. Giá 51.000đ (Mã số: 96V)
 • 0 Trứng, 180g. Giá 35.000đ (Mã số: 9DV)

BÁNH DẺO

 • 1 Trứng, 250g. Giá 51.000đ (Mã số: 98V)
 • 0 Trứng, 180g. Giá 35.000đ (Mã số: 9NV)