joomla templates

BÁNH TRUNG THU DẺO VINABICO

BÁNH DẺO

  • 1 Trứng, 250g. Giá 55.000đ (Mã số: 91V)
  • 0 Trứng, 180g. Giá 44.000đ (Mã số: 9TV)

BÁNH DẺO

  • 1 Trứng, 250g. Giá 53.000đ (Mã số: 95V)
  • 0 Trứng, 180g. Giá 36.000đ (Mã số: 9SV)

BÁNH DẺO

  • 1 Trứng, 250g. Giá 51.000đ (Mã số: 96V)
  • 0 Trứng, 180g. Giá 35.000đ (Mã số: 9DV)

BÁNH DẺO

  • 1 Trứng, 250g. Giá 51.000đ (Mã số: 98V)
  • 0 Trứng, 180g. Giá 35.000đ (Mã số: 9NV)

Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết, bạn muốn mua bánh trung thu hiệu gì?

Đăng nhập