• Chiết khấu tốt nhất - giá cạnh tranh
 • 100% bánh trung thu chính hiệu
 • Giao hàng tận nơi (không ngại xa)
 • Xuất hóa đơn đỏ (VAT) theo yêu cầu

 • 4 Trứng, 800g. Giá 310.000đ (Mã số: 64)
 • 2 Trứng, 250g. Giá 100.000đ (MS: 6) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 85.000đ (Mã số: 62)

 • 2 Trứng, 250g. Giá 105.000đ (MS: T) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 92.000đ (Mã số: T2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 59.000đ (Mã số: T1)

 • 2 Trứng, 250g. Giá 105.000đ (MS: 5) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 90.000đ (Mã số: 52)

 • 2 Trứng, 250g. Giá 105.000đ (MS: M) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 90.000đ (Mã số: M2)

 • 2 Trứng, 250g. Giá 100.000đ (MS: L) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 90.000đ (Mã số: L2)
 • 1 Trứng, 150g. Giá 59.000đ (Mã số: L1)

 • 2 Trứng, 250g. Giá 100.000đ (MS: 7) - ĐẶC BIỆT
 • 2 Trứng, 210g. Giá 85.000đ (Mã số: 72)

 • 1 Trứng, 150g. Giá 59.000đ (Mã số: 51)

 • 1 Trứng, 150g. Giá 57.000đ (Mã số: M1)

 • 1 Trứng, 150g. Giá 57.000đ (Mã số: 61)
 • 0 Trứng, 150g. Giá 52.000đ (Mã số: 60)